Skip to content

พระขุนแผนผงพรายกุมารหลวงปูทิม

พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม

บทความเกี่ยวกับพระขุนแผนผงพรายกุมารที่ผมได้นำมาเสนอในเว็บต่อไปนี้ เป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุมงคลคือพระขุนแผนเสียส่วนใหญ่ที่ผมลงไว้ในเพจ สุวัฒน์ เหมอังกูร จตุคาม 30/ขุนแผนผงพรายกุมาร ลป.ทิม ความเหมือนที่แตกต่าง สำหรับตอนที่ 1-3 ผมได้แยกไปลงซ้ำในหัวข้อ ขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง เพื่อเสนอแนวคิดของกำเนิดพระขุนแผน สำหรับผู้ที่ต้องการค้นคว้าโดยตรง สุวัฒน์ เหมอังกูร 25 ตุลาคม 2566 _____________________________… Read More »พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม