Skip to content

หลวงพ่อภัทร วัดโคกสูง

หลวงพ่อภัทร วัดโคกสูง

บทความเกี่ยวกับ หลวงพ่อภัทร แห่งวัดโคกสูง นี้ เคยลงพิมพ์เป็นตอน ๆ ในหนังสือพระเครื่องกรุงสยาม เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 18 เป็นตอนแรก ในบทความที่นำเสนอดังกล่าวจะมีรายละเอียดและภาพวัตถุมงคลของท่านไม่ครบถ้วน จึงเก็บรวบรวมเพิ่มเติมเท่าที่จะหาได้มาลงในบทความส่วนหนึ่ง และลงต่อท้ายจากบทความนี้อีกส่วนหนึ่ง ทั้งวัตถุมงคลปรอทและวัตถุมงคลทั่วไป สุวัฒน์ เหมอังกูร 9 พศจิกายน… Read More »หลวงพ่อภัทร วัดโคกสูง

Pages: 1 2 3 4 5 6