Skip to content

พระอาจารย์บัว วัดตำหนัก

พระอาจารย์บัว วัดตำหนัก

พระอาจารย์บัว วัดตำหนัก โดยสุวัฒน์ เหมอังกูร                       ในปัจจุบันคตินิยมของคนเล่นพระมักจะเน้นพุทธคุณไปที่เรื่องเมตตาค้าขาย และจะพูดติดปากกันว่า เหนียว มหาอุด เขาไม่สนใจกันแล้ว เขาสนใจแต่เรื่องรวย ๆ ที่ผ่านมาจึงตั้งชื่อพระมีแต่คำว่ารวย ๆ ๆ                            แต่ในเรื่องการปลุกเสกนั้นพระแต่ละองค์มีจริตที่แตกต่างกัน ความชำนาญในเรื่อง อานุภาพจึงแตกต่างกันทั้งในเรื่อง เมตตา แคล้วคลาด มหาอุด… Read More »พระอาจารย์บัว วัดตำหนัก