Skip to content

ภานวุัฒน์ อุบลม่วง

คำชี้แจงจากสุวัฒน์ เหมอังกูร

คำชี้แจงต่าง ๆ ของผมที่นำเสนอต่อไปนี้ เป็นข้อความที่ผมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง และตอบโต้ผู้ที่กล่าวหาใส่ร้ายผมจากหัวหน้าและขบวนการมนุสสติรัจฉาโน มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2551 และต่อมาเป็นระยะเวลาอีก 4-5 ปี ที่ผมจำเป็นต้องปักหมุด นำเสนอข้อความนี้ต่อไป เนื่องจากข้อความที่กล่าวหาใส่ร้ายผมยังคงถูกบันทึกอยู่ในหลายที่หลายช่องทาง ทำให้ผู้ที่ไม่ทราบเรื่องมาก่อนไม่มีข้อมูลในการพิจารณา ขอบคุณครับ สุวัฒน์ เหมอังกูร 20 ตุลาคม 2566… Read More »คำชี้แจงจากสุวัฒน์ เหมอังกูร

สุดยอดอภินิหารของวัตถุมงคลแห่งอาณาจักรทะเลใต้

ตอนที่ 1 บทความ : ลงพิมพ์ในนิตยสารพระเครื่อง กรุงสยามฉบับที่ 40 เดือนเมษายน 2543 เมื่อ 12 ปีที่ผ่านมาวัตถุมงคลชุดหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้น ณ ดินแดนที่เคยเป็นมหาอาณาจักรโบราณเป็นวัตถุมงคลที่ทรงมหิทธานุภาพสูงยิ่ง มีความศักดิสิทธิ์ชนิดที่หายากจากวัตถุมงคลทั่วๆ ไปในปัจจุบัน ผู้ใดมีไว้ติดตัวเหมือนมีตราประกาศิตที่จะสามารถผ่านด่านแห่งอุปสรรคขวากหนามในชีวิต ถามว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นเชียวหรือ? จากภาพที่เห็นและได้ทราบเรื่องในขณะนี้ก็คือ เป็นวัตถุมงคลคู่กายของบุคคลระดับสูง… Read More »สุดยอดอภินิหารของวัตถุมงคลแห่งอาณาจักรทะเลใต้